Inspirationsbank

Nedan har vi samlat material, rapporter, innehåll och dylikt som är användbart i ert arbete med Läsa Äger.

Fritids

För skolan

Feriepraktikanter

Huvudman / ansvarig för språk-, läs och skrivfrågor

Förskola

Läsning

Faktaruta

Läsa äger startade för att minska sommarlovstappet.
Mest tappar de lässköra barnen i sin läsfärdighet. Gapet mellan de som har flyt i sin läsning och de som tycker läsning är svårt ökar när man kommer tillbaka efter sommarlovet.

• Lärare, fritidslärare
• Vårdnadshavare
• Folk- och skolbibliotekarier
• Feriepraktikanter som läsande förebilder

Vi behöver arbeta tillsammans flera yrkeskategorier för att ta vara på varandras kompetenser så att alla barn blir en självklar del i en läsande gemenskap.

 

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss