Bibliotek

Vad är Läsa äger för biblioteken?

I det yrkesöverskridande arbetssättet är skol- och/eller folkbiblioteken en viktig del av Läsa äger. Vissa skolor har inget skolbibliotek och i en annan kommun fyller skolbiblioteket en betydande roll i Läsa äger arbetet. Oavsett behöver vi hjälpas åt och för att minska sommarlovstappet. Försäkra er gärna om att alla elever har lånekort. I många kommuner som arbetar med Läsa äger besöker klasser biblioteket för bokprat strax innan sommarlovet, vid de tillfällena får gärna elever ges möjlighet att låna böcker.


”Vad kostar det att låna den här boken? VA, är det gratis, då tar jag två.”
Gabriel 8 år

”Kolla vad jag har, ett eget lånekort!”
Sara 7 år

Kom igång med Läsa äger

  • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
  • Vila i varandras kompetenser.
  • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
  • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt. 
  • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
  • Låt hela skolan vara med.
  • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
  • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss