Tillsammansarbetet

Läsa äger är ett yrkesöverskridande förhållningssätt, där vi arbetar tillsammans för alla barns rätt att vara en del av läsande gemenskap. Läsa äger är en angelägenhet för hela skolans personal. Att kunna läsa med flyt påverkar elevers prestationer i alla skolans ämnen samt att elever får en lyckosam skolgång. Vårdnadshavare liksom folkbiblioteket involveras i Läsa äger. Under sommarlovet kommer feriearbetande gymnasieungdomar till sommarfritids för att högläsa och sprida rörelseglädje. De är viktiga förebilder för barnen.

Tre skäl för att arbeta tillsammans

 1. Vi når så mycket längre när vi arbetar tillsammans.
 2. Att vila i varandras kompetenser öppnar nya dörrar och möjligheter.
 3. Det roligare att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Se ett klipp om läsande förebilder. Till klippet.

Läsa äger sprider sig i (och utanför) Sverige
Yvonne Möllerström, skolbibliotekarie på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg lyfter tre skäl att arbeta med Läsa äger:
• Läsa äger visar att läsning är något roligt vi kan göra tillsammans.
• Läsa äger hjälper oss att upptäcka läsning på nya sätt, genom lek, spel och gemenskap.
• Läsa äger inspirerar och uppmuntrar till läsning genom läsande förebilder.

Kom igång med Läsa äger

 • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
 • Vila i varandras kompetenser
 • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
 • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt. 
 • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
 • Låt hela skolan vara med.
 • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
 • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss