Feriepraktikanter

Vad är Läsa äger för feriepraktikanter?

De flesta kommuner i Sverige organiserar feriearbete för gymnasieungdomar under sommarlovet.

Anneli Glamsare tog kontakt med kommunens samordnare för feriepraktikanter, en idé behövde förverkligas. Visst skulle ungdomarna kunna högläsa för eleverna och det i kombination med rörelseglädje? Boknörd/sportfåne visade sig vara en oslagbar kombination. Till sommaren 2019 var 20 ungdomar lika många pojkar som flickor efter en utbildningsdag redo att ge sig ut på sommarfritids. Vi rustade dem med ryggsäckar fulla med böcker och en hel del annat men kanske främst med motivation inför deras viktiga uppdrag.

Se en video om feriepraktikanter och Läsa Äger. Till videon.

Kom igång med Läsa äger

  • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
  • Vila i varandras kompetenser
  • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
  • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt.
  • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
  • Låt hela skolan vara med.
  • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
  • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss