Du som högläser

Bra saker att tänka på vid högläsning

• Titta tillsammans på bokens framsida, vad tror du att boken kommer att handla om? Vem är människan/människorna bakom boken? En fråga som brukar återkomma är hur många sidor är boken? Lär känna bokens miljöer och karaktärer, det kan ge broar in till högläsningen.

• Förbered din högläsning, välj gärna en bok du själv tycker om.

• Ta ut svängarna när du läser. Använd din röst som ett instrument, starkt, svagt, fort, långsamt, ibland viskande, gör en paus innan något avslöjas.

• Olika karaktärer kan ha olika röster.

• Finns boken på flera språk? Kanske elever med annat modersmål kan få låna hem boken på sitt modersmål för förförståelse. Värdet i att läsa på alla språk är viktigt.

• Välj gärna ut svåra ord och begrepp redan innan läsningen. Försök att medvetet sätta orden i olika kontexter under dagen. Det behöver inte vara så många ord, mer att man väcker nyfikenhet runt ord och fördjupar sig i dem. Finns det ord som betyder samma sak (synonymer, snäll-vänlig, arg-ilsken) Finns det ord som låter lika men betyder olika? (homonymer, ex ask, böna, cell, damm osv.)? Vad är motsatsen (antonymen till stor-liten, glad- ledsen, rik-fattig, svår-lätt)?

• Sluta dagens läsning där det är som mest spännande. Trots att eleverna bönar och ber spar fortsättningen till nästa dag. Cliff hangers kan vara nog så effektiva för att skapa sug efter läsning.

Läsförståelsestrategier

 1. Förutspå
  titta på titel och framsidan och gissa vad boken kommer att handla om
 2. Ställa frågor till texten
  Jag undrar…
 3. Klargöra otydligheter
  Finns ord jag inte känner igen? Hur tar jag reda på vad det betyder tillsammans med andra? Kan ord framför eller bakom ordet förtydliga. Ordets delar kan förklaringen ligga där? Finns ordet på annat modersmål?
 4. Sammanfatta
  Vem handlar boken om?
  Vilka karaktärer finns? Vem skulle du vilja vara? Vem skulle du inte vilja vara?
  Var utspelas handlingen?
  Vad tyckte du om slutet, skulle du vilja ändra på något?
 5. Göra kopplingar
  till dig själv eller till en annan bok eller film.
 6. Tankar och åsikter om texten
  Vad tyckte du om? Vad tyckte du inte om?
  Personer, platser och händelser.
 7. Hitta mönster, form och innehåll
  som rim och kapitel slutar på samma sätt, återkommer vissa uttryck.

Internationella högläsningsdagen, eller World Read Aloud Day, firas den första onsdagen i februari och äger rum den 7 februari 2024. Detta är en dag tillägnad inte bara till läsning, utan till konsten och praktiken att läsa högt. Ta tillfälle i akt och belys högläsningens värde!

Vill du ha mer inspiration? Använd boksamtalsfrågorna ovan. De går att ladda ner, skriva ut, klippa isär och laminera vid behov.

Och/eller läs boken Lära barn att läsa som är framtagen av Stiftelsen LegiLexi. Boken sammanfattar forskningen och vad vi vet om läsinlärning och läsutveckling, samt ger handfasta tips och råd på vägen. Lära barn att läsa finns nedladdningsbar här: https://legilexi.org/e-bok

Här kan du se en video om hur du kan förändra ditt barns liv med högläsning. Till videon.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss