Förskola

Vad är Läsa äger i förskolan?

Högläsning är centralt i förskolans sätt att närma sig böcker. Att sedan ta texten vidare genom samtal, bilder, språklekar, rollgestaltning m.m. väcker en nyfikenhet hos barnen till böckernas värld. Vägen in till en läsande gemenskap behöver starta tidigt för att få fäste. Metoden Läsa äger kan därför mycket väl implementeras redan i förskola. Högläsning på förskola skulle mycket väl kunna genomföras av ex. feriepraktikanter.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, sa en gång “Läs för det ofödda barnet”. Med det sagt kan vi inte nog understryka vikten av tidiga insatser.

Tre skäl för Läsa äger på förskolan

 1. Boken är en möjlighet för barnet att prata och där barnet ordförrådet utökas. Den kommunikativa förmågan förbättras vilket gör att man blir läsförberedd inför skolstarten.
 2. Läsningen ökar intresse för böcker och berättelser, vilket ökar chanserna för att barnet själv ska bli en bokläsare.
 3. Barnets självkänsla och empati utvecklas när de får höra sagor och berättelser om olika individer och sammanhang.

Forskning: Därför är högläsning så viktigt: http://www.lararen.se/forskolan/forskning/las-med-barnen-och-se-dem-vaxa

Vill du komma igång med Läsa äger på er förskola? Kontakta oss gärna: anneli@bonniersfamiljestiftelse.se

Kom igång med Läsa äger

 • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
 • Vila i varandras kompetenser
 • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
 • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt.
 • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
 • Låt hela skolan vara med.
 • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
 • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss