Fritids

Vad är Läsa äger på fritids?

Fritidshemmet är en viktig nyckel till Läsa äger. Genom högläsning på fritids har vi möjlighet att locka barn till läsning.

När Läsa äger implementeras på fritids är högläsning en obligatorisk aktivitet, ungefär 15 minuter dagligen. Var, när och hur kan se olika ut. Det är viktigt att så många som möjligt får tillfälle att delta, därför lägger många läsningen innan eller under mellanmålet. Fritids har vanligtvis öppet under skolloven, vilket ger en unik möjlighet att hålla i gång läskonditionen under ledigheten.

Många gymnasieungdomar erbjuds praktikplats av sin hemkommun under sommaren. Vi inom Läsa äger kom på ett nytt arbete för ungdomarna, att bli läsande förebilder. Feriepraktikanter arbetar på sommarfritids under sommarlovets inledande veckor och deras uppdrag är att högläsa och förmedla rörelseglädje för barnen på fritidshemmet. Arbetet är mycket omtyckt, målet är att lika många flickor som pojkar får sommarjobbet som läsande förebilder. För flera är det första mötet med arbetslivet, därför är mottagandet viktigt. Fritidshemmets personal tar emot och handleder feriepraktikanterna under praktikperioden. Personalen hjälper till att organisera för högläsningen så att allt flyter på bra.
Kanske är det en framtida medarbetare fritids haft möjlighet att introducera till yrket?

Tre skäl till högläsning på fritids

 1. Vi behöver arbeta tillsammans, yrkesöverskridande för att medverka till barns språkutveckling och ordförråd. Barnen tillbringar en stor del av sin dag på fritids och personalen har ofta andra ingångar till eleverna och kan därför sätta läsningen och orden i nya sammanhang.
 2. Det är viktigt att vi använder fritidshemmets kompetenser i högläsningen för att locka barnen till egen läsning, som i sin tur främjar både språket och ordförrådet.
 3. Alla blir genom högläsningen en del av en läsande gemenskap. Vid boksamtalen kan alla vara delaktiga och koppla till egna erfarenheter. När frågor uppstår kan det finnas flera svar som öppnar upp nya tankar.

Hur involverar vi vårdnadshavare?
Berätta om den obligatoriska högläsningen på fritids.
Synliggör gärna böckerna ni läser/läst. Detta kan göras genom veckobrev/social medier eller varför inte tapetsera hallen med kopior på framsidan av lästa böcker. Uppmuntra vårdnadshavare till att fråga om aktuella böcker så att barnen får berätta om boken. Det signalerar att böcker och läsning är viktigt.

Fritidshemmet kan i det kompensatoriska uppdraget erbjuda en mer social form av högläsning. Kanske det går att ordna bokcafé där föräldrar bjuds in på fika och boksamtal? Finns böckerna ni läser på elevens modersmål? Går det att ordna så att föräldrar kan låna hem böckerna? Vi visar att alla språk är viktiga och det gynnar i sin tur barnens läsning.

Varför Läsa äger på fritids?
Fritids är en miljö som ska främja olika kunskapsformer och skapa ett lärande där formerna balanseras och blir till en helhet. Det är viktigt att ge utrymme till alla delarna både i fråga om lokaler, tid, personligt intresse och gruppens behov. Läsning är en del i detta och bör och är prioriterat i vår verksamhet! Utrymmet och formen skiljer sig åt och ger olika möjligheter.

Sommarlovsläsare – läsande förebilder

Kom igång med Läsa äger

 • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
 • Vila i varandras kompetenser
 • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
 • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt.
 • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
 • Låt hela skolan vara med.
 • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
 • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss