Det här är Läsa äger

”Om jag kan läsa kan jag drömma på nya sätt. Om jag kan drömma kan jag våga tro på det jag drömmer om. Om jag kan tro på det jag drömmer om kan jag bli den jag drömmer om att bli.” Vår devis fick bli startskottet för Läsa äger.

Sommarlovstappet

Under sommarlovet tappar nästan varannan elev i sin läsförmåga (Internationella studier visar att 47% av alla barn tappar i sin läsning under sommarlovet). Mest tappar de lässköra barnen, de som har det som allra svårast med sin läsning. Det är lätt att halka efter under sommaren. För den som redan kan, där läsningen går lätt och ledigt, känns det ofta roligt att läsa. Men för den som har svårt med läsningen är läsningen lätt att välja bort. Orden som är en av tankens viktigaste byggstenar och som hjälper en att lyckas i skolan. Det i sin tur påverkar utbildning, möjligheter att följa sina drömmar och bli den man drömmer om att bli.

Digitalt testverktyg visade vägen

I Botkyrka kunde man i den årliga läsundersökningen tydligt se hur påtagligt sommarlovstappet var. Det var inte bara en magkänsla utan med det digitala läs-testverktyget Legilexi synliggjordes lästappet med all tydlighet. Några forskare från Linné- och Linköpings universitet blev intresserade.

Yrkesöverskridande samarbete

För att genomföra Läsa äger behövs ett yrkesöverskridande perspektiv.

Läsa äger startade i Botkyrka mars 2018, flera yrken var representerade i initiativet. Lärare brukar inte vara tillgängliga under sommarlovet men med intensivläsning på hela skolan veckorna innan lovet kan man skjutsa ut i elever till sommarlov med sug efter läsning. Fritids var på plats och folkbiblioteket var öppet.

Här kan du se en video om Läsa Äger: Till videon.

Vill du veta mer? Lyssna på Anneli Glamsare och Lovisa Fhager Logothetis berätta om Läsa äger i podden Läs för mig!

Detta krävs för Läsa äger resan

 • Flera yrkeskategorier är involverade i Läsa äger i er kommun, ett yrkesöverskridande arbete pågår där man vilar i varandras kompetenser.
 • Gymnasieungdomar feriepraktikanter högläser på sommarfritids. De varvar högläsningen med rörelseglädje.
 • Intensivläsdagar/vecka/veckor genomförs innan loven för att skapa läsengagemang så att läskonditionen hålls i trim under loven.

Riktlinjer för läsmotivation

  • Barn och unga motiveras av ett stort urval av och variation i läsning
  • Barn och unga behöver ges tid för läsningen
  • Barn och unga vill göra egna val i sin läsning
  • Barn och unga vill ha möjlighet till att samtala om det de läst
  • Låt läsincitamenten spegla värdet av läsning

2021 utsågs Anneli Glamsare till Årets läsfrämjare av Pascal Engmans stiftelse och 2023 utsågs Läsa äger till Årets läsfrämjare av En bok för alla.

Läs mer här: https://www.pascalengmansstiftelse.se/anneli-glamsare-arets-lasframjare-2021

https://enbokforalla.se/wp-content/uploads/2023/04/Lasa-ager-motivering.pdf

Faktaruta

Läsa äger startade för att minska sommarlovstappet.
Mest tappar de lässköra barnen i sin läsfärdighet. Gapet mellan de som har flyt i sin läsning och de som tycker läsning är svårt ökar när man kommer tillbaka efter sommarlovet.

• Lärare, fritidslärare
• Vårdnadshavare
• Folk- och skolbibliotekarier
• Feriepraktikanter som läsande förebilder

Vi behöver arbeta tillsammans flera yrkeskategorier för att ta vara på varandras kompetenser så att alla barn blir en självklar del i en läsande gemenskap.

 

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss