Skola

Läsa äger i skolan är särskilt intensivveckor före sommarlovet där blir läsningen hela skolans angelägenhet. Läsandet synliggörs på olika sätt och det snackas böcker och läsning på skolan.

Vad innebär det att vara en Läsa äger-skola?

 • Att vi arbetar yrkesöverskridande för att främja läsningen och motverka sommarlovstappet. Hela skolans personal involveras i alla ämnen, skolbiblioteket, folkbiblioteket, vårdnadshavare, m.fl. Ungdomar/feriepraktikanter högläser och varvar med rörelseglädje under sommarlovet.
 • Att fritidshemmet har högläsning som en icke valbar aktivitet under terminen med tyngdpunkt under loven. Se hemsidan lasaager.se
 • På hemsidan finns tillgång till inspiration, utarbetade koncept och material att ladda ner som t.ex formativa läsfrågor med bildstöd.
 • Att rutiner finns för att alla elever får lånekort och att besök på folkbiblioteket bokas. Försäkra er om att nyinflyttade elever känner till folkbiblioteket och har lånekort.
 • Att man via föräldramöten, sociala medier, utvecklingssamtal tar upp läsningens betydelse för en lyckad skolgång och framtida val.
 • Att Läsa ägers film/er som finns på Youtube, visas för eleverna och vårdnadshavare.
 • Att fritids/handledare tar emot feriepraktikanterna på ett inkluderande sätt, så att deras första möte med arbetslivet blir positivt. Att man deltar i en övergripande träff.
 • Läsa äger är ett förhållningssätt och arbetssätt, inte ett projekt som löper över en kortare tid.

Tre skäl varför hela skolan ska involveras

 1. När läsförmågan och läsförståelsen ökar påverkas skolans alla ämnen positivt.
 2. Skolan engagerar sig i gemensamma aktiviteter som gör att lusten för att fortsätta läsa under sommaren ökar. Tillsammans motverkar ni lovtappet.
 3. Intensivveckan skapar minnen. Något som återkommer varje år och något att längta efter.

Att engagera alla elever och lärare samt att synliggöra läsning kan göras på flera olika sätt

Nedan listar vi några:

• Idrottslärare anordnar en ”läsorientering” i samarbete med skolbibliotekarien.

• I skolrestaurangen blir matsedeln litterär. Låter inte Harry Potters magiska kyckling smaskens? Detta har genomförts i form av en tävling på Banslättsskolan i Botkyrka. Elever hatt fått ingredienserna av kocken och får sedan göra en bokinspirerad veckomeny. Bidragen har strömmat in och det bidrar till att det snackas läsning även i matsalen.

Ex: Måndag: Harry Potters magiska kyckling
Tisdag: Pippis fiskgryta från de sju haven
Onsdag: Mysteriet med de försvunna vegobiffarna
Torsdag: Soppa som ger superkrafter
Fredag: Nils Karlssons pysslings köttbullar

• Föräldrar välkomnas genom skolan till bokcafé på fritids. Här snackas det böcker och läsning, elever bokpratar och det bjuds på fika och bokstavskex.

• Skapa läsvägg. Listan kan göras lång men nedan kommer några förslag på hur en vägg kan bli en läsesnackis.

Tag en selfie och visa aktuell bok.

I sommar ska jag läsa
Min favoritbok
Min favoritförfattare
Min favoritkaraktär
En plats i boken jag skulle vilja besöka

Låt hela skolan bli en del av väggen. Vanliga kommentarer, ”- Va, ska rektorn läsa den boken!” ”- Finns det fler böcker i samma serie?” ”- Läser hon den då ska jag också läsa den.” “- Inte visste jag att vaktis gillar fantasy.”

• Anordna en maskerad gör att bokens karaktärer levandegörs.

Bara fantasin sätter gränser över allt det som görs på skolorna under intensivveckorna!

LegiLexi

Med LegiLexi som stöd kan ni mäta effekterna av insatser som exempelvis Läsa äger under sommarlovet. LegiLexis formativa tester hjälper dessutom lärare att anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov under terminerna och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid.

Läs med och få gratis tillgång till LegiLexi via denna länk: https://legilexi.org/register 

Kom igång med Läsa äger

 • Hjäps åt! Projektet är något ni gör tillsammans.
 • Vila i varandras kompetenser
 • Prata med kommunen om att involvera feriepraktikanter.
 • Välkomna feriepraktikanterna på bästa sätt.
 • Bjud in vårdnadshavare till föräldramöten och gör dem delaktiga.
 • Låt hela skolan vara med.
 • Synliggör arbetet så att det snackas läsning.
 • Gläds åt ökat läsengagemang.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss