Kontakt

Anneli Glamsare
Initiativtagare Läsa Äger
anneli@bonniersfamiljestiftelse.se

Lovisa Fhager Logothetis
Generalsekreterare Bonniers Familjestiftelse
lovisa@bonniersfamiljestiftelse.se
0709-137551

Bonniers Familjestiftelse

www.bonniersfamiljestiftelse.se

Besöksadress:
Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

Vill du få nyhetsbrev om Läsa äger? Maila anneli@bonniersfamiljestiftelse.se och meddela att du vill få vårt nyhetsbrev så skriver vi upp dig på listan.

Faktaruta

Läsa äger startade för att minska sommarlovstappet.
Mest tappar de lässköra barnen i sin läsfärdighet. Gapet mellan de som har flyt i sin läsning och de som tycker läsning är svårt ökar när man kommer tillbaka efter sommarlovet.

• Lärare, fritidslärare
• Vårdnadshavare
• Folk- och skolbibliotekarier
• Feriepraktikanter som läsande förebilder

Vi behöver arbeta tillsammans flera yrkeskategorier för att ta vara på varandras kompetenser så att alla barn blir en självklar del i en läsande gemenskap.

 

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss