Folkbibliotek

I det yrkesöverskridande arbetssättet är folkbiblioteken en viktig del av Läsa äger. För att minska sommarlovstappet behöver vi hjälpas åt och folkbiblioteken har vanligtvis öppet under sommaren.

Digitalt bibliotek
Många kommuner har en kommunlicens på ett digitalt bibliotek. Eleverna har genom sitt personliga inlogg möjligheter att ta del av bibliotekets möjligheter även på fritiden. Tillgången till och val av böcker utökas med det digitala biblioteket.

Intervju med Lisa Karlsson barn- och ungdomsbibliotekarie på Fittja bibliotek

Varför började ni med Läsa äger?
På biblioteken vill vi ju såklart alltid jobba med läsfrämjande projekt, det finns många och det kan ibland vara svårt att veta vilka man ska hoppa på och inte. Varför jag valde att ansluta vårt bibliotek till Läsa äger var att det fann en tydlighet i hur ansvarsområdena var uppdelade, projektet krävde att alla bidrog, och med alla menar jag lärare, specialpedagoger och till och med kommunen, det är en trygghet att veta att man som bibliotekarie inte ensam kommer att driva ett projekt och därmed riskera att slita ut sig. Slutligen så upplevde jag att Läsa äger var ett långsiktigt initiativ. Flera projekt som vi tidigare blivit presenterade för hade varit tillfälliga satsningar, Läsa äger var något mer, här fanns en plan och här fanns ett driv som sträckte sig längre. Jag förstod att Läsa äger kommer bara bli lättare för varje år, för varje lärare som klivit på tåget och för varje elev som år efter år medverkar i Läsa äger, genom hela lågstadiet. Med den vetskapen var det lätt att välja just Läsa äger som det projekt som fick min energi, och det har verkligen betalat sig.

Du var ju med från allra första början Lisa, vad betyder Läsa äger för er idag efter fyra år?
Vi gick med i Läsa äger 2018 så i princip alla elever jag möter i jobbet har varit med i Läsa äger. Nu är alla elever i åk 4 i Fittja med i den stora läsutmaningen, det är nästan 100 elever som i hela lågstadiet medverkat i Läsa äger, och som nu räknar med att vinna denna lästävling för att det ha ett så enormt läsförtroende. De använder ett ordförråd som imponerar mig, de vill medverka i alla våra läsaktiviteter och de har själva varit med och valt ut en författare som de ska få träffa i december på författarbesök. Den enorma skillnaden jag märker är att denna nya “Läsa äger-generation” läser mer, tjockare böcker, har rikare ordförråd och framför allt tycker de om att läsa. Många åk 4 elever spenderar hela eftermiddagarna i biblioteket där de reserverar böcker och diskuterar bokserier. En enkät som delas ut varje år “brukarenkäten” är ganska avancerad, den kommer de in och ber att få fylla i, kommer med åsikter och resonemang. Det är jätteroligt att få vara med och följa deras läsresa.

Kan du ge tre tips som kan vara bra att tänka på om man är i startgroparna för att börja med Läsa äger?

  1. Ta kontakt med lärare och skolbibliotekarie så fort du bestämt dig för att vara med. Det är superkul att samarbeta och när Läsa äger-samarbetet kommit igång så blir det fler projekt av bara farten. Jag får ovärderlig hjälp och kunskap av “mina nya kollegor” som jag fått via Läsa äger.
  2. Lita på processen. Första året var läskigt och tog mer energi, för varje år blir det enklare eftersom dina nya kollegor, lärarna och skolbibliotekarierna, gör det lättare för dig när de redan varit med tidigare. Detsamma gäller eleverna!
  3. Avsätt tid. Jag får alltid två-tre passfria veckor i maj då jag ska möta alla klasser, det skapar ett lugn och en möjlighet till att projektet känns extra roligt även för bibliotekarien.

Vill du veta mer?

Läsa Äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Kontakta oss